Truyện Dị Giới

Vô Tình Chi Lộ

43 chương
Nguyên Long

21 chương
Đại Phụng Đả Canh Nhân

150 chương
Tiêu Dao Lục

60 chương
Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

272 chương
Người Chơi Nhập Vai

59 chương
Tiểu Gia Là Siêu Cấp Thiên Tài

156 chương
Vũ Trụ Huyền Kỳ

185 chương

386 chương

43 chương

62 chương

116 chương

148 chương

325 chương

110 chương

50 chương

86 chương

19 chương

5 chương

256 chương

47 chương

262 chương

96 chương
Trong truyện có xuất hiện những thế giới kỳ dị, khác với thế giới chúng ta đang sinh sống.