Truyện Dị Giới

Ta Bị Yêu Ma Nuôi Nhốt

20 chương
Cách Vách Địa Cầu Có Ma Vật

6 chương
Tim Đập Đuôi Run

6 chương
Tiên Võ Truyền Kỳ

1257 chương
Huyền Tẫn Bất Tử Cốc

113 chương

45 chương

40 chương

55 chương

86 chương

8 chương

136 chương

19 chương

22 chương

15 chương

222 chương

139 chương

36 chương

12 chương

17 chương

23 chương

141 chương

39 chương
Trong truyện có xuất hiện những thế giới kỳ dị, khác với thế giới chúng ta đang sinh sống.