Truyện Dị Giới

Miêu Chủ Tử

86 chương
Mẹ Kế, Bả Lật Xe

8 chương
Vô Hạn Thiên Phú Chi Vị Diện

136 chương
Ngạo Thế Ma Quân

19 chương
Thần Giới Đại Chiến

22 chương
Vũ Trụ Chí Tôn

15 chương
Đế Cuồng

222 chương
Thống Lĩnh Vạn Giới

139 chương
Thế Giới Mở

36 chương
Thiên Vương Hệ Thống

12 chương

17 chương

23 chương

141 chương

39 chương

44 chương

14 chương

18 chương

14 chương

173 chương

948 chương

115 chương

64 chương

210 chương

85 chương
Trong truyện có xuất hiện những thế giới kỳ dị, khác với thế giới chúng ta đang sinh sống.