Truyện Dị Giới

Thuần Hoá

26 chương
Ngạo Phong

63 chương
Thứ Thuộc Về Tôi

20 chương
Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều Ngạo

307 chương

8 chương

18 chương

8 chương

12 chương

15 chương

3 chương

10 chương

110 chương

120 chương

7 chương

7 chương

21 chương

141 chương
Trong truyện có xuất hiện những thế giới kỳ dị, khác với thế giới chúng ta đang sinh sống.