Dị Giới hoàn (full)

Nhân Vật Phụ

65 chương
Hộc Châu Phu Nhân

17 chương
Hắc Tinh Đại Lục

82 chương
Này! Địa Phủ Ở Hướng Kia!

54 chương
Lưới Tình Nhân Thế, Hồ Yêu Tái Sinh

112 chương
Tiêu Dao Xuân Diệu

49 chương
Điên Vì Yêu

40 chương
Phúc Hắc Thần Quân Nghịch Thiên Tà Phi

69 chương

384 chương

144 chương

175 chương

154 chương

26 chương

7 chương

77 chương

6 chương

948 chương

141 chương

94 chương

173 chương
Trong truyện có xuất hiện những thế giới kỳ dị, khác với thế giới chúng ta đang sinh sống.