8 chương

31 chương

17 chương

77 chương

16 chương

7 chương

13 chương

13 chương

28 chương

53 chương

6 chương

47 chương

10 chương

119 chương

39 chương

182 chương

20 chương

38 chương

60 chương

4 chương

22 chương

23 chương

518 chương
Tổng hợp những bộ ngôn tình ngược. Ngôn tình ngược là thể loại truyện ngôn tình có những tình tiết hành hạ nhân vật chính về mặt tinh thần hoặc thể xác, khiến người đọc xúc động mạnh, thường là tức giận, luyến tiếc thậm chí là ức chế thay cho nhân vật.