Tổng Tài, Làm Phản Diện Phải Ngoan

82 chương
Nữ Phụ, Hôm Nay Phải Rời Đi

9 chương
Xin Chào - Ta Đây Là Nữ Phụ

106 chương
Chồng Trước Hào Môn Khóc Lóc Đòi Tái Hôn

7 chương
Mau Xuyên, Nữ Phụ Cứu Vớt Boss Thần Bí

12 chương
Dục Tiên Đồ

156 chương
Xuân Nhựt Ngẫu Thành

8 chương

49 chương

4 chương

30 chương

36 chương

42 chương

14 chương

31 chương

57 chương

13 chương

26 chương

35 chương

75 chương
Tổng hợp những bộ ngôn tình nữ phụ hay nhất. Ngôn tình nữ phụ là thể loại truyện ngôn tình thường có nhân vật chính thay vì là người có hào quang nhân vật chính, được bàn tay vàng (tác giả) nâng đỡ, mà thay vào đó chính là một nhân vật bình thường, không quá quan trọng trong tình tiết câu chuyện, qua đó cho độc giả một góc nhìn mới lạ hơn về các tiểu thuyết ngôn tình.