Đam Mỹ Hay

Để Ý Tôi Đi Mà

128 chương
Thụ Thế Thân Thức Tỉnh Rồi

153 chương
Xuyên Thành Nam Thê Pháo Hôi Của Nhân Vật Phản Diện

117 chương
Omega Của Thiếu Tướng Lại Ôm Con Bỏ Trốn Rồi

78 chương
Trộm Một Mùa Xuân

68 chương
Một Đời Trầm Luân

100 chương
Tôi Không Muốn Trở Thành Omega

271 chương

101 chương

15 chương

330 chương

234 chương

101 chương

164 chương

82 chương

89 chương

161 chương

84 chương

129 chương

119 chương

106 chương

145 chương

233 chương
Danh sách truyện đam mỹ hay, chọn lọc dựa trên đánh giá của thành viên.