Đam Mỹ Hay

Ái Hậu Dư Sinh

101 chương
Hôm Nay Tiêu Tiền Chưa?

101 chương
Vạn Vật Hấp Dẫn

326 chương
Sau Khi Kết Hôn Với Luật Sư Mạnh

55 chương
Tra Công Muốn Chết Theo Tôi

40 chương
Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn

330 chương
Khát Khao Khôn Cùng

29 chương
Dẫn Đường Số Một Vũ Trụ

136 chương

109 chương

74 chương

115 chương

29 chương

51 chương

77 chương

233 chương

71 chương

65 chương

76 chương

271 chương

43 chương

25 chương

6 chương
Danh sách truyện đam mỹ hay, chọn lọc dựa trên đánh giá của thành viên.