Đam Mỹ Hay

Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười

120 chương
Bạn Trai Là Cảnh Sát Không Tồi

87 chương
Trộm Gió Chẳng Trộm Trăng

130 chương
Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử

528 chương
Tôi Không Muốn Trở Thành Omega

271 chương
Chú Cán Bộ Và Bé Đào Mật

40 chương
Đạo Thuật Trên Đầu Lưỡi

142 chương

330 chương

101 chương

70 chương

127 chương

211 chương

100 chương

88 chương

31 chương

19 chương

293 chương

65 chương

233 chương

77 chương

77 chương

23 chương

155 chương
Danh sách truyện đam mỹ hay, chọn lọc dựa trên đánh giá của thành viên.