Đam Mỹ Hay

Tôi Không Muốn Trở Thành Omega

271 chương
Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn

330 chương
Trộm Hương

77 chương
Ái Hậu Dư Sinh

101 chương
Trồng Trọt Làm Giàu Tại Dị Giới

131 chương
Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử

528 chương
Xuyên Về Làm Điền Chủ

127 chương

5 chương

139 chương

73 chương

71 chương

22 chương

5 chương

546 chương

5 chương

233 chương

14 chương

1 chương

115 chương

46 chương

390 chương

130 chương
Danh sách truyện đam mỹ hay, chọn lọc dựa trên đánh giá của thành viên.