Tiên Hiệp Hay

Tôn Đế Chí Cao Vô Thượng

1917 chương
Kiếm Vực Vô Địch

2806 chương
Đỉnh Cấp Tông Sư

2967 chương
Thiên Tài Tiên Đạo

1238 chương
Tiên Nghịch

1976 chương
Linh Vũ Thiên Hạ

4707 chương
Ma Thần Trời Sinh

1433 chương
Thần Đế Trọng Sinh

1085 chương

1896 chương

2272 chương

2015 chương

2448 chương

158 chương

2672 chương

1563 chương

2876 chương

2672 chương

1566 chương

1966 chương

3613 chương

164 chương

1596 chương

3909 chương

3610 chương
Danh sách truyện tiên hiệp hay, chọn lọc được cập nhật liên tục. Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.