Tiên Hiệp Hay

Linh Vũ Thiên Hạ

4707 chương
Đan Vũ Càn Khôn

1596 chương
Độc Tôn Tam Giới

3613 chương
Cá Mặn Tu Tiên Siêu Vui Sướng

158 chương
Đại Chúa Tể

1563 chương
Vĩnh Sinh

1566 chương
Già Thiên

1896 chương
Tiên Nghịch

1976 chương
Phi Thiên

3909 chương

1966 chương

2015 chương

1618 chương

3610 chương

2672 chương

2272 chương

2448 chương

2721 chương

1308 chương

1799 chương

1543 chương

2388 chương

1205 chương

30 chương

1614 chương

2876 chương
Danh sách truyện tiên hiệp hay, chọn lọc được cập nhật liên tục. Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.