Tiên Hiệp Hay

Linh Vũ Thiên Hạ

4707 chương
Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

2272 chương
Độc Tôn Tam Giới

3613 chương
Thí Thiên Đao

2721 chương
Tạo Hóa Tiên Đế

1618 chương
Vô Tận Đan Điền

3610 chương
Thần Khống Thiên Hạ

2672 chương
Phàm Nhân Tu Tiên

2448 chương
Nhất Niệm Vĩnh Hằng

1714 chương
Hi Du Hoa Tùng

969 chương

1614 chương

1021 chương

1966 chương

2876 chương

1896 chương

3909 chương

1976 chương

2383 chương

2388 chương

2015 chương

1541 chương

2672 chương

1543 chương

1596 chương

1583 chương

1085 chương

2753 chương

1149 chương
Danh sách truyện tiên hiệp hay, chọn lọc được cập nhật liên tục. Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.