Tiên Hiệp Hay

Tiên Ngạo

1190 chương
Thánh Vương

1602 chương
Chân Linh Cửu Biến

1798 chương
La Bàn Vận Mệnh

974 chương
Hi Du Hoa Tùng

969 chương
Tiên Hồng Lộ

810 chương
Tiên Ngục

1503 chương
Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)

1421 chương
Quân Lâm Thiên Hạ

1418 chương
Đại Chúa Tể

1563 chương

801 chương

897 chương

1252 chương

17 chương

351 chương

5 chương

809 chương

624 chương

507 chương

942 chương

955 chương

671 chương

915 chương

593 chương

1287 chương

1155 chương

1114 chương
Danh sách truyện tiên hiệp hay, chọn lọc được cập nhật liên tục. Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.