Tiên Hiệp Hay

Yêu Giả Vi Vương

1207 chương
Lão Đại Đều Yêu Ta

177 chương
Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)

1421 chương
Hoàng Tộc Đại Chu

1155 chương
Ma Thiên Ký

1552 chương
Thôn Thiên

751 chương
Chân Linh Cửu Biến

1798 chương
Chàng Rể Ma Giới

1274 chương
Thông Thiên Đại Thánh

1489 chương

1449 chương

1089 chương

1062 chương

623 chương

1564 chương

1682 chương

6 chương

777 chương

867 chương

671 chương

674 chương

1763 chương

1023 chương

1216 chương

1602 chương

1190 chương
Danh sách truyện tiên hiệp hay, chọn lọc được cập nhật liên tục. Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.