Truyện Xuyên Nhanh

Sổ Tay Nghịch Tập Của Nữ Phụ

10 chương
Đại Boss Phản Diện, Đừng Tới Đây

52 chương
Nữ Phụ Phản Công Ngược Tâm Tra Nam

141 chương
Xuyên Nhanh: Trời Sinh Người Thắng

98 chương

4 chương

5 chương

8 chương

66 chương

8 chương

55 chương

62 chương

16 chương

50 chương

36 chương
Truyện xuyên nhanh, mau xuyên, hay còn gọi là khoái xuyên, thường nói về những cuộc phiêu lưu xuyên qua nhiều thế giới một cách liên tục của nhân vật chính.
Thế giới được xuyên đến không giới hạn về mặt định nghĩa, có thể là không gian khác, thời gian khác, hoặc một thế giới giả tưởng có bối cảnh được định sẵn (phim ảnh, tiểu thuyết).
Mục đích của việc xuyên này thường là để hoàn thành nhiệm vụ được giao.