Truyện Xuyên Nhanh

Cuộc Chiến Tranh Đoạt Của Nữ Phụ

85 chương
Sau Khi Đại Lão Về Hưu

679 chương
Chỉ Muốn Làm Nam Phụ Pháo Hôi!

61 chương
Sau Khi Nữ Chính Tỉnh Lại

104 chương
Nhiều Năm Không Làm Lão Đại

20 chương
Ngạnh Hạch Xuyên Nhanh

4 chương

13 chương

154 chương

16 chương

3 chương

12 chương

7 chương

121 chương

4 chương

93 chương

7 chương

5 chương

23 chương
Truyện xuyên nhanh, mau xuyên, hay còn gọi là khoái xuyên, thường nói về những cuộc phiêu lưu xuyên qua nhiều thế giới một cách liên tục của nhân vật chính.
Thế giới được xuyên đến không giới hạn về mặt định nghĩa, có thể là không gian khác, thời gian khác, hoặc một thế giới giả tưởng có bối cảnh được định sẵn (phim ảnh, tiểu thuyết).
Mục đích của việc xuyên này thường là để hoàn thành nhiệm vụ được giao.