Truyện Xuyên Nhanh

Hệ Thống Ngược Tra Nam

35 chương
Vô Vọng Trong Hạnh Phúc

8 chương
Tôi Là Ba Của Nam Chính

9 chương
Chuyện Đôi Ta

62 chương
Ngồi Chờ Tức Phụ Đến Công Lược

14 chương
Thiên Duyên

40 chương

36 chương

131 chương

9 chương

227 chương

27 chương

23 chương

82 chương
Truyện xuyên nhanh, mau xuyên, hay còn gọi là khoái xuyên, thường nói về những cuộc phiêu lưu xuyên qua nhiều thế giới một cách liên tục của nhân vật chính.
Thế giới được xuyên đến không giới hạn về mặt định nghĩa, có thể là không gian khác, thời gian khác, hoặc một thế giới giả tưởng có bối cảnh được định sẵn (phim ảnh, tiểu thuyết).
Mục đích của việc xuyên này thường là để hoàn thành nhiệm vụ được giao.