Truyện Xuyên Nhanh

8 chương

51 chương

268 chương

11 chương

5 chương

6 chương

3 chương

27 chương

16 chương

27 chương

30 chương

16 chương

50 chương

165 chương

66 chương

27 chương

19 chương

37 chương
Truyện xuyên nhanh, mau xuyên, hay còn gọi là khoái xuyên, thường nói về những cuộc phiêu lưu xuyên qua nhiều thế giới một cách liên tục của nhân vật chính.
Thế giới được xuyên đến không giới hạn về mặt định nghĩa, có thể là không gian khác, thời gian khác, hoặc một thế giới giả tưởng có bối cảnh được định sẵn (phim ảnh, tiểu thuyết).
Mục đích của việc xuyên này thường là để hoàn thành nhiệm vụ được giao.