Truyện Xuyên Nhanh

Mỹ Nhân Nói Dối

4 chương
Người Bổ Khuyết

27 chương
Luân Hãm Cưỡng Chế

7 chương
Toái Kinh Hoa

5 chương
Mau Xuyên Ký Chủ Là Người Không Thể Trêu Vào

9 chương
Hệ Thống Nghịch Tập Của Nữ Phụ

85 chương
Một Cái Bug Chỉ Muốn Sống Sót

19 chương

7 chương

62 chương

113 chương

47 chương

6 chương

3 chương

28 chương

104 chương

162 chương

176 chương

348 chương

121 chương

121 chương
Truyện xuyên nhanh, mau xuyên, hay còn gọi là khoái xuyên, thường nói về những cuộc phiêu lưu xuyên qua nhiều thế giới một cách liên tục của nhân vật chính.
Thế giới được xuyên đến không giới hạn về mặt định nghĩa, có thể là không gian khác, thời gian khác, hoặc một thế giới giả tưởng có bối cảnh được định sẵn (phim ảnh, tiểu thuyết).
Mục đích của việc xuyên này thường là để hoàn thành nhiệm vụ được giao.