Xuyên Nhanh hoàn (full)

Cuộc Chiến Tranh Đoạt Của Nữ Phụ

85 chương
Sau Khi Nữ Chính Tỉnh Lại

104 chương
Nhiều Năm Không Làm Lão Đại

20 chương
Xuyên Nhanh: Thiên Lam

4 chương
Lão Đại Đều Yêu Ta

177 chương
Xuyên Nhanh: Tôi Là Đại Boss

129 chương
Nam Chủ Hôm Nay Cũng Không Tra

35 chương

301 chương

2128 chương

436 chương

59 chương

185 chương

244 chương

58 chương

78 chương

79 chương
Truyện xuyên nhanh, mau xuyên, hay còn gọi là khoái xuyên, thường nói về những cuộc phiêu lưu xuyên qua nhiều thế giới một cách liên tục của nhân vật chính.
Thế giới được xuyên đến không giới hạn về mặt định nghĩa, có thể là không gian khác, thời gian khác, hoặc một thế giới giả tưởng có bối cảnh được định sẵn (phim ảnh, tiểu thuyết).
Mục đích của việc xuyên này thường là để hoàn thành nhiệm vụ được giao.