Xuyên Nhanh hoàn (full)

Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim Này

176 chương
Thế Nào Là Nhân Vật Phản Diện?

348 chương
[Mau Xuyên] Chín Kiếp Phiêu Lạc Chốn Trần Gian

121 chương
Bạch Nguyệt Quang Hoàn Mỹ Chuẩn Bị Tu Dưỡng

121 chương
Cùng Nam Chính Ngọt Văn Yêu Đương

155 chương
Cuộc Chiến Tranh Đoạt Của Nữ Phụ

85 chương

104 chương

20 chương

4 chương

177 chương

129 chương

35 chương

301 chương

2128 chương

436 chương

59 chương

185 chương
Truyện xuyên nhanh, mau xuyên, hay còn gọi là khoái xuyên, thường nói về những cuộc phiêu lưu xuyên qua nhiều thế giới một cách liên tục của nhân vật chính.
Thế giới được xuyên đến không giới hạn về mặt định nghĩa, có thể là không gian khác, thời gian khác, hoặc một thế giới giả tưởng có bối cảnh được định sẵn (phim ảnh, tiểu thuyết).
Mục đích của việc xuyên này thường là để hoàn thành nhiệm vụ được giao.