Xuyên Nhanh hoàn (full)

Đại Boss Phản Diện, Đừng Tới Đây

62 chương
Nữ Phụ Phản Công Ngược Tâm Tra Nam

141 chương
Chuyện Đôi Ta

62 chương
Hệ Thống Nghịch Tập Của Nữ Phụ

96 chương
Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim Này

176 chương
Thế Nào Là Nhân Vật Phản Diện?

348 chương
[Mau Xuyên] Chín Kiếp Phiêu Lạc Chốn Trần Gian

121 chương

121 chương

155 chương

85 chương

104 chương

20 chương

4 chương

177 chương

129 chương

35 chương

301 chương
Truyện xuyên nhanh, mau xuyên, hay còn gọi là khoái xuyên, thường nói về những cuộc phiêu lưu xuyên qua nhiều thế giới một cách liên tục của nhân vật chính.
Thế giới được xuyên đến không giới hạn về mặt định nghĩa, có thể là không gian khác, thời gian khác, hoặc một thế giới giả tưởng có bối cảnh được định sẵn (phim ảnh, tiểu thuyết).
Mục đích của việc xuyên này thường là để hoàn thành nhiệm vụ được giao.