Truyện Linh Dị

Siri - Kẻ Giết Người

4 chương
Đào Mồ

3 chương
Người Yêu Hoá Mèo

7 chương
Bạn Trai Không Gặp Mặt

93 chương
Phật Bài Cải Mệnh

5 chương
Quan Tài Đỏ Trấn Quỷ

3 chương
Lời Gọi Từ Cõi Chết

40 chương
Yểu Yểu Không Linh

4 chương
Chiêu Hồn

137 chương

4 chương

22 chương

23 chương

28 chương

5 chương

213 chương

3 chương

3 chương

6 chương

58 chương

74 chương

7 chương

9 chương

74 chương

5 chương

2 chương
Truyện có nhiều yếu tố ma quỷ rùng rợn, kinh dị.