Truyện Hệ Thống

Tôi Không Phải Là Nữ Chính

19 chương
Chỉ Muốn Làm Nam Phụ Pháo Hôi!

60 chương
Hôm Nay Công Tử Hắc Hóa Chưa?

118 chương
Kiếm Tiên Là Bạn Trai Cũ Của Ta

96 chương
Tôi Diễn Bừa Mà Các Anh Cũng Coi Là Thật

79 chương
Tôi Có Hệ Thống Bói Toán

21 chương
Cải Thìa, Em Có Sao Không

18 chương

18 chương

4 chương

13 chương

118 chương

16 chương

8 chương

8 chương
Truyện hệ thống là truyện thường có nhân vật chính mang trong người một hệ thống. Hệ thống này thường cộng sinh với nhân vật chính, nhờ hoàn thành nhiệm vụ/yêu cầu thông qua nó, nhân vật chính có thể đạt được nhiều lợi ích.