Truyện Hệ Thống

Mỹ Nhân Nói Dối

4 chương
Tôi Dọn Rác Ở Thế Giới Phế Thổ

4 chương
Người Bổ Khuyết

27 chương
Tiền Vệ Hủy Diệt

16 chương
Nam Phụ Tâm Cơ Lỡ Thích Tôi Rồi

42 chương
Nữ Phụ Nàng Chỉ Muốn Trồng Trọt

12 chương

85 chương

18 chương

19 chương

136 chương

113 chương

29 chương

3 chương

28 chương

449 chương
Truyện hệ thống là truyện thường có nhân vật chính mang trong người một hệ thống. Hệ thống này thường cộng sinh với nhân vật chính, nhờ hoàn thành nhiệm vụ/yêu cầu thông qua nó, nhân vật chính có thể đạt được nhiều lợi ích.