Truyện Tổng Tài

100 chương

35 chương

151 chương

38 chương

307 chương

100 chương

4 chương

8 chương

3 chương

3 chương

86 chương

65 chương

120 chương

291 chương

178 chương

50 chương
Là truyện có nhân vật chính thường là tổng giám đốc (hay còn gọi là tổng tài), là người đứng đầu một công ty lớn hoặc một tập đoàn tài chính, nổi bật chính là sự giàu có, ngoại hình nổi trội.

Chức vụ của nhân vật chính cũng không quá quan trọng, một số truyện có nhân vật chính có gia thế giàu có cũng có thể được xem là nằm trong thể loại này.

Thể loại tổng tài thường đi kèm với thể loại truyện ngôn tình, tuy nhiên không phải là tất cả.