Truyện Sủng

Tiểu Hồng Mạo Tấn Công

61 chương
Hết Mực Yêu Chiều

34 chương
Meo ~ Tôi Là Mèo

7 chương
Người Ấy Vu Quy

48 chương
Ngây Thơ Đáng Yêu

41 chương
Đoạt Thê

80 chương
Mạt Thế Bảo Hộ

54 chương
Trộm Mệnh

90 chương

43 chương

12 chương

71 chương

71 chương

78 chương

114 chương

6 chương

67 chương

70 chương

50 chương

80 chương

64 chương

194 chương

74 chương
Ngược với truyện ngược, truyện sủng là thể loại truyện khiến người đọc có cảm giác ngọt ngào vui vẻ, nơi mà nhân vật chính được nửa kia của mình quan tâm và cưng chiều hết mình.