Truyện Sủng

Bá Đạo Tổng Tài Tìm Lại Phu Nhân

127 chương
Mộng Tưởng

29 chương
Cùng Cậu Đi Đến Tương Lai

71 chương
Người Bổ Khuyết

27 chương
Cọ Xát

22 chương
Đế Vương Thiên Ái

6 chương
Sa Vào Lòng Anh

7 chương
Ngoài Tầm Kiểm Soát

4 chương

59 chương

152 chương

9 chương

40 chương

142 chương

5 chương

752 chương

83 chương

46 chương

74 chương

15 chương

21 chương

40 chương

3 chương

83 chương
Ngược với truyện ngược, truyện sủng là thể loại truyện khiến người đọc có cảm giác ngọt ngào vui vẻ, nơi mà nhân vật chính được nửa kia của mình quan tâm và cưng chiều hết mình.