Truyện Sủng

Đại Thúc, Nhẹ Nhàng Hôn

111 chương
Nữ Dược Sư

3 chương
Long Phụng Sum Vầy

39 chương
Toàn Bộ Dựa Vào Diễn Xuất

62 chương
Ngọt Tựa Mật Đào

4 chương
Cảnh Tổng Đặc Biệt Thẳng

23 chương

39 chương

41 chương

53 chương

30 chương

74 chương

51 chương

127 chương

67 chương

217 chương

54 chương

22 chương

12 chương

96 chương
Ngược với truyện ngược, truyện sủng là thể loại truyện khiến người đọc có cảm giác ngọt ngào vui vẻ, nơi mà nhân vật chính được nửa kia của mình quan tâm và cưng chiều hết mình.