Sủng hoàn (full)

Trói Em Mãi Không Buông

71 chương
Bầu Trời Sao Của Thiên Kim Thật

62 chương
Chớ Gần Công Tử

90 chương
Công Chúa, Dũng Sĩ Và Rồng

4 chương
Nguyệt Nguyệt & Thiên Thiên

10 chương
Chú Nhỏ

95 chương
Cùng Cậu Đi Đến Tương Lai

71 chương

752 chương

5 chương

46 chương

83 chương

15 chương

74 chương

3 chương

83 chương

69 chương

59 chương

29 chương

57 chương

44 chương

10 chương

11 chương

213 chương

109 chương
Ngược với truyện ngược, truyện sủng là thể loại truyện khiến người đọc có cảm giác ngọt ngào vui vẻ, nơi mà nhân vật chính được nửa kia của mình quan tâm và cưng chiều hết mình.