Sủng hoàn (full)

Đoạt Thê

80 chương
Ngây Thơ Đáng Yêu

41 chương
Người Ấy Vu Quy

48 chương
Meo ~ Tôi Là Mèo

7 chương
Hết Mực Yêu Chiều

34 chương
Tiểu Hồng Mạo Tấn Công

61 chương
Nếu Có Thể Không Yêu Chàng

12 chương
Tôi Nhặt Được Nhóc Con Vai Ác

43 chương

90 chương

54 chương

50 chương

70 chương

67 chương

6 chương

114 chương

78 chương

71 chương

71 chương

99 chương

155 chương

63 chương
Ngược với truyện ngược, truyện sủng là thể loại truyện khiến người đọc có cảm giác ngọt ngào vui vẻ, nơi mà nhân vật chính được nửa kia của mình quan tâm và cưng chiều hết mình.