Sủng hoàn (full)

Một Khắc Rung Động, Cả Đời Vấn Vương

69 chương
Chỗ Dựa

65 chương
Thế Vai

184 chương
Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ, Tôi Nhặt Được Idol

70 chương
Bề Tôi Trung Thành

88 chương
Cùng Kẻ Thù Thành Thân

97 chương
Lắng Nghe Nhịp Tim Anh

98 chương

110 chương

213 chương

93 chương

100 chương

70 chương

70 chương

66 chương

89 chương

95 chương

84 chương

100 chương

103 chương

85 chương

90 chương
Ngược với truyện ngược, truyện sủng là thể loại truyện khiến người đọc có cảm giác ngọt ngào vui vẻ, nơi mà nhân vật chính được nửa kia của mình quan tâm và cưng chiều hết mình.