Truyện Trinh Thám

Nghe Gió Nói Tiếng Yêu Người

50 chương
Siri - Kẻ Giết Người

4 chương
Quan Tài Đỏ Trấn Quỷ

3 chương
Vụ Thảm Sát Ở Cửa Hàng Hoa Quả

4 chương
Anh Ở Phía Nam Đám Mây

65 chương
18 Tầng Địa Ngục

22 chương
Khi Anh Đến Lửa Cháy Lan Đồng Cỏ

77 chương
Phán Quyết Của Thẩm Phán 4

4 chương

3 chương

3 chương

3 chương

77 chương

116 chương

17 chương

12 chương

35 chương

25 chương

8 chương

7 chương

10 chương

3 chương

24 chương

3 chương

128 chương