Truyện Xuyên Nhanh

31 chương

8 chương

24 chương

20 chương

63 chương

105 chương

59 chương

200 chương

41 chương

137 chương

79 chương

317 chương

206 chương

185 chương

118 chương

123 chương

301 chương

84 chương
Truyện xuyên nhanh, mau xuyên, hay còn gọi là khoái xuyên, thường nói về những cuộc phiêu lưu xuyên qua nhiều thế giới một cách liên tục của nhân vật chính.
Thế giới được xuyên đến không giới hạn về mặt định nghĩa, có thể là không gian khác, thời gian khác, hoặc một thế giới giả tưởng có bối cảnh được định sẵn (phim ảnh, tiểu thuyết).
Mục đích của việc xuyên này thường là để hoàn thành nhiệm vụ được giao.