Truyện Xuyên Nhanh

Xuyên Nhanh: Cứu Vớt Boss Nam Chính Hắc Hóa

27 chương
Thiên Đường Luân Hồi

16 chương
Tôi Cùng Phe Với Phản Diện

89 chương
Hắc Hoá Nam Thần, Thô Bạo Hôn

30 chương
Chỉ Cần Anh Ấy Nói Thích Tôi

16 chương
Sinh Tồn Thời Tận Thế

120 chương
Tôi Bị Kẻ Phản Diện Nuôi Nhốt

165 chương
Xuyên Nhanh: Mỹ Nhân Có Độc

81 chương

27 chương

31 chương

37 chương

305 chương

21 chương

10 chương

45 chương

35 chương

13 chương
Truyện xuyên nhanh, mau xuyên, hay còn gọi là khoái xuyên, thường nói về những cuộc phiêu lưu xuyên qua nhiều thế giới một cách liên tục của nhân vật chính.
Thế giới được xuyên đến không giới hạn về mặt định nghĩa, có thể là không gian khác, thời gian khác, hoặc một thế giới giả tưởng có bối cảnh được định sẵn (phim ảnh, tiểu thuyết).
Mục đích của việc xuyên này thường là để hoàn thành nhiệm vụ được giao.