Truyện Xuyên Nhanh

Toái Kinh Hoa

5 chương
Mau Xuyên Ký Chủ Là Người Không Thể Trêu Vào

9 chương
Hệ Thống Nghịch Tập Của Nữ Phụ

96 chương
Một Cái Bug Chỉ Muốn Sống Sót

30 chương
Lại Yêu

10 chương
Xuyên Nhanh: Thế Giới Ngày Mai

62 chương
Tra Nữ Tiến Công

113 chương

48 chương

6 chương

3 chương

28 chương

104 chương

162 chương

176 chương

348 chương

121 chương

121 chương

155 chương

85 chương

679 chương

61 chương
Truyện xuyên nhanh, mau xuyên, hay còn gọi là khoái xuyên, thường nói về những cuộc phiêu lưu xuyên qua nhiều thế giới một cách liên tục của nhân vật chính.
Thế giới được xuyên đến không giới hạn về mặt định nghĩa, có thể là không gian khác, thời gian khác, hoặc một thế giới giả tưởng có bối cảnh được định sẵn (phim ảnh, tiểu thuyết).
Mục đích của việc xuyên này thường là để hoàn thành nhiệm vụ được giao.