Truyện Xuyên Nhanh

Vai Chính Hắc Hóa Đều Đến Tìm Ta Báo Thù

3 chương
Đại Lão Dụ Tôi Tán Anh Ấy

39 chương
Kế Hoạch Thức Tỉnh Nhân Vật Phản Diện

16 chương
Xuyên Nhanh: Thiên Lam

4 chương
Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Toàn Năng

8 chương

255 chương

4 chương

8 chương

56 chương

349 chương

32 chương

5 chương

6 chương

3 chương
Truyện xuyên nhanh, mau xuyên, hay còn gọi là khoái xuyên, thường nói về những cuộc phiêu lưu xuyên qua nhiều thế giới một cách liên tục của nhân vật chính.
Thế giới được xuyên đến không giới hạn về mặt định nghĩa, có thể là không gian khác, thời gian khác, hoặc một thế giới giả tưởng có bối cảnh được định sẵn (phim ảnh, tiểu thuyết).
Mục đích của việc xuyên này thường là để hoàn thành nhiệm vụ được giao.