Truyện Xuyên Nhanh

5 chương

6 chương

3 chương

27 chương

16 chương

61 chương

30 chương

16 chương

90 chương

165 chương

70 chương

27 chương

25 chương

37 chương

298 chương

21 chương

10 chương

45 chương
Truyện xuyên nhanh, mau xuyên, hay còn gọi là khoái xuyên, thường nói về những cuộc phiêu lưu xuyên qua nhiều thế giới một cách liên tục của nhân vật chính.
Thế giới được xuyên đến không giới hạn về mặt định nghĩa, có thể là không gian khác, thời gian khác, hoặc một thế giới giả tưởng có bối cảnh được định sẵn (phim ảnh, tiểu thuyết).
Mục đích của việc xuyên này thường là để hoàn thành nhiệm vụ được giao.