Truyện Xuyên Nhanh

Công Lược Nữ Phụ Ác Độc

5 chương
Kế Hoạch Nghịch Tập Của Nữ Chính

14 chương
[Xuyên Nhanh] Giáng Sắc Mê Tình

17 chương

48 chương

69 chương

8 chương

23 chương

4 chương

8 chương
Truyện xuyên nhanh, mau xuyên, hay còn gọi là khoái xuyên, thường nói về những cuộc phiêu lưu xuyên qua nhiều thế giới một cách liên tục của nhân vật chính.
Thế giới được xuyên đến không giới hạn về mặt định nghĩa, có thể là không gian khác, thời gian khác, hoặc một thế giới giả tưởng có bối cảnh được định sẵn (phim ảnh, tiểu thuyết).
Mục đích của việc xuyên này thường là để hoàn thành nhiệm vụ được giao.