Truyện Xuyên Nhanh

23 chương

4 chương

8 chương

35 chương

11 chương

22 chương

114 chương

126 chương

129 chương

255 chương

94 chương

31 chương

8 chương

24 chương

20 chương
Truyện xuyên nhanh, mau xuyên, hay còn gọi là khoái xuyên, thường nói về những cuộc phiêu lưu xuyên qua nhiều thế giới một cách liên tục của nhân vật chính.
Thế giới được xuyên đến không giới hạn về mặt định nghĩa, có thể là không gian khác, thời gian khác, hoặc một thế giới giả tưởng có bối cảnh được định sẵn (phim ảnh, tiểu thuyết).
Mục đích của việc xuyên này thường là để hoàn thành nhiệm vụ được giao.