Truyện Xuyên Nhanh

Sau Khi Nữ Chính Tỉnh Lại

104 chương
Nhiều Năm Không Làm Lão Đại

20 chương
Ngạnh Hạch Xuyên Nhanh

4 chương
Dọa Chết Người

14 chương
Rút Thẻ Vô Tận, Mỗi Ngày Một Tỷ

154 chương

48 chương

3 chương

12 chương

7 chương

121 chương

4 chương

93 chương

7 chương

5 chương

38 chương

3 chương
Truyện xuyên nhanh, mau xuyên, hay còn gọi là khoái xuyên, thường nói về những cuộc phiêu lưu xuyên qua nhiều thế giới một cách liên tục của nhân vật chính.
Thế giới được xuyên đến không giới hạn về mặt định nghĩa, có thể là không gian khác, thời gian khác, hoặc một thế giới giả tưởng có bối cảnh được định sẵn (phim ảnh, tiểu thuyết).
Mục đích của việc xuyên này thường là để hoàn thành nhiệm vụ được giao.