Truyện Xuyên Nhanh

244 chương

25 chương

138 chương

43 chương

173 chương

87 chương

61 chương

400 chương

390 chương

64 chương

541 chương

31 chương

347 chương

61 chương

22 chương

64 chương

29 chương

43 chương

19 chương

175 chương

308 chương
Truyện xuyên nhanh, mau xuyên, hay còn gọi là khoái xuyên, thường nói về những cuộc phiêu lưu xuyên qua nhiều thế giới một cách liên tục của nhân vật chính.
Thế giới được xuyên đến không giới hạn về mặt định nghĩa, có thể là không gian khác, thời gian khác, hoặc một thế giới giả tưởng có bối cảnh được định sẵn (phim ảnh, tiểu thuyết).
Mục đích của việc xuyên này thường là để hoàn thành nhiệm vụ được giao.