Chưa có
Tổng hợp những bộ truyện đam mỹ có yếu tố trọng sinh, nhân vật chính là người sống lại một kiếp, trở ngược về thời gian lúc chưa qua đời.