Ngôn Tình Hay

Đẻ Thuê Cho Anh

67 chương
Nuông Chiều Riêng Em

66 chương
Đoạt Thê

80 chương
Cô Gái À, Em Rơi Vào Tay Sói Rồi

35 chương
Tuyệt Không Thể Tả

58 chương
Chờ Ngày Gió Đông Ấm Áp

121 chương

149 chương

85 chương

81 chương

194 chương

67 chương

34 chương

106 chương

36 chương

80 chương

41 chương

151 chương

132 chương
Danh sách truyện ngôn tình hay, chọn lọc dựa trên những thành viên của website.