Ngôn Tình Hay

Buông Rèm Pha Lê

87 chương
Phá Kén - Khúc Tiểu Khúc

103 chương
Cuộc Hôn Nhân Vô Nghĩa

174 chương
Sau Trọng Sinh Ta Đem Phu Quân Sủng Tận Trời

82 chương
Nhật Ký Chăm Sóc Vai Ác Ốm Yếu

155 chương
Bé Chanh Siêu Chua

50 chương
Chưởng Hoan

541 chương

60 chương

114 chương

76 chương

71 chương

55 chương

49 chương

194 chương

71 chương

97 chương

117 chương

128 chương

116 chương

463 chương

296 chương

75 chương
Danh sách truyện ngôn tình hay, chọn lọc dựa trên những thành viên của website.