Ngôn Tình Hay

Phục Cừu

8 chương
Đội Trưởng! Xin Dừng Tay!

99 chương
Quan Hệ Nguy Hiểm

47 chương
Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

806 chương
Hôn Ước: Em Chọn Đau Thương

132 chương
Yêu Anh Dại Khờ

37 chương

70 chương

83 chương

52 chương

45 chương

61 chương

84 chương

18 chương

36 chương

33 chương

151 chương

18 chương

230 chương

135 chương

7 chương

35 chương

9 chương
Danh sách truyện ngôn tình hay, chọn lọc dựa trên những thành viên của website.