Xà Xâm

3 chương
Sơn Thôn Tình Ái

4 chương
Cuộc Liên Hôn Kỳ Lạ

24 chương
Tiểu Ác Ma

18 chương
Nếu Ngày Mai Đến

27 chương
Vai Ác Mỹ Nhân Tổng Bị Áp

6 chương
Trước Khi Mặt Trời Lặn

3 chương

8 chương

7 chương

83 chương

10 chương

96 chương

4 chương

12 chương

5 chương

7 chương

17 chương

11 chương

211 chương

10 chương

87 chương

0 chương

197 chương
Tổng hợp các bộ truyện đa mỹ H văn (thịt, sắc, 18+). Những bộ truyện này thường có yếu nhạy cảm, cân nhắc trước khi xem.