Tinh Tế Bán Thú Nhân

48 chương
Người Máy Của Bạn Thân

12 chương
Sao Rơi

65 chương
Đại Ca, Chúng Ta Kết Nghĩa Đi

11 chương
Câu Dẫn

6 chương
Lên Giường Với Tôi, Em Không Thiệt

34 chương
Chuyện Thiếu Niên

60 chương
Có Một Dị Tộc Giữa Các Cậu

93 chương

8 chương

87 chương

3 chương

6 chương

61 chương

5 chương

17 chương

5 chương

3 chương

15 chương

23 chương

10 chương

7 chương

7 chương

3 chương
Tổng hợp các bộ truyện đa mỹ H văn (thịt, sắc, 18+). Những bộ truyện này thường có yếu nhạy cảm, cân nhắc trước khi xem.