Tailhook

13 chương
Luận Về Phương Pháp Cưa Đổ Nam Phụ Hữu Hiệu Nhất

49 chương
Mục Sư Và Lưu manh

11 chương
Dạ Oanh

25 chương
Triều Hạ

9 chương
Cưỡng Cầu

22 chương
Xuyên Qua Nhà Có Hảo Phu

195 chương
Người Thành Thật O Và Chồng Cũ A

22 chương
Tin Đồn Mập Mờ

28 chương
Honey

25 chương

40 chương

138 chương

61 chương

98 chương

96 chương

12 chương

142 chương

36 chương

6 chương

34 chương

60 chương

93 chương

8 chương

89 chương

3 chương
Tổng hợp các bộ truyện đa mỹ H văn (thịt, sắc, 18+). Những bộ truyện này thường có yếu nhạy cảm, cân nhắc trước khi xem.