Thú Nhân Chi Lưu Manh Công

155 chương
Không Thể Phản Kháng

123 chương
Nhầm Ký Hiệu

33 chương
Tiên Sinh Nằm Vùng

66 chương
Two

5 chương
Một Thoáng Kinh Hồng

7 chương
Ngoài Ý Muốn

8 chương
Dây Đằng Hoa Hồng

5 chương
Nhật Ký Hoa Hướng Dương

43 chương
Trục Lãng

85 chương

17 chương

46 chương

9 chương

13 chương

32 chương

10 chương

3 chương

10 chương

22 chương

3 chương

7 chương

21 chương

3 chương

18 chương

10 chương
Tổng hợp các bộ truyện đa mỹ H văn (thịt, sắc, 18+). Những bộ truyện này thường có yếu nhạy cảm, cân nhắc trước khi xem.