Ngọt Tựa Như Đường

124 chương
Hệ Thống Nam Phản Diện Công Lược Nam Chính!!

31 chương
Bạo Quân - Dung Hằng

42 chương
Để Ý Tôi Đi Mà

128 chương
Tặng Bạn Hoa Hướng Dương

12 chương
Lãnh Địa Tuyệt Đối

8 chương
Hộp Kẹo Thiếc

5 chương
Tailhook

31 chương
Luận Về Phương Pháp Cưa Đổ Nam Phụ Hữu Hiệu Nhất

57 chương

11 chương

25 chương

9 chương

22 chương

195 chương

22 chương

28 chương

25 chương

40 chương

138 chương

61 chương

98 chương

96 chương

12 chương

142 chương

36 chương

6 chương
Tổng hợp các bộ truyện đa mỹ H văn (thịt, sắc, 18+). Những bộ truyện này thường có yếu nhạy cảm, cân nhắc trước khi xem.