Truyện Dị Giới

Ma Thần Máu

471 chương
Nương Tử Xin Dừng Tay

45 chương
Côn Luân Ma Chủ (Kì Tài Giáo Chủ)

905 chương
Yêu Nữ Xin Tự Trọng

150 chương
Nữ Chủ Nữ Phụ Văn

61 chương
Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

250 chương
Ta Xuyên Không Thành Tà Thần

127 chương
Vô Thượng Niết Bàn

183 chương
Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống

163 chương

43 chương

21 chương

128 chương

150 chương

60 chương

272 chương

59 chương

156 chương

185 chương

386 chương

43 chương

62 chương

116 chương

148 chương
Trong truyện có xuất hiện những thế giới kỳ dị, khác với thế giới chúng ta đang sinh sống.