Truyện Dị Giới

Văn Minh Vạn Giới

33 chương
Sinh Tồn Sân Thi Đấu

25 chương
Huyền Huyễn Chi Diệt Thế Chí Tôn

108 chương
Tiến Hóa Từ Cây Liễu

21 chương
Hệ Thống Vạn Năng! Ta Là Vương

122 chương
Đại Năng Giả

95 chương
Hệ Thống: Bàn Tay Vàng Nổ Mạnh

133 chương
Dị Giới Siêu Cấp Quán Nét

24 chương

354 chương

204 chương

213 chương

146 chương

78 chương

53 chương

145 chương

77 chương

330 chương

205 chương

171 chương

40 chương

1 chương

400 chương

79 chương
Trong truyện có xuất hiện những thế giới kỳ dị, khác với thế giới chúng ta đang sinh sống.