Truyện Khoa Huyễn

Thiên Đường Luân Hồi

16 chương
Chỉ Cần Anh Ấy Nói Thích Tôi

16 chương
Xuyên Nhanh: Mỹ Nhân Có Độc

85 chương
Vũ Trụ Vô Địch Nửa Nông Dân

246 chương
Trò Chơi Sinh Tồn Sắc Tình

16 chương

69 chương

39 chương

13 chương

22 chương

129 chương

20 chương

3 chương

22 chương
Những bộ truyện có yếu tố khoa học bí ẩn.