Truyện Khoa Huyễn

Xuyên Nhanh: 99 Phương Thức Xử Lí Boss

7 chương
[Xuyên Nhanh] Mỗi Lần Ta Nằm Không Cũng Trúng Đạn

4 chương
Phép Diễn Dịch Cơ Bản

7 chương
Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Toàn Năng

8 chương
Giết Chết Thần Tượng (Kill Idol)

32 chương

15 chương

16 chương

16 chương

85 chương

246 chương

16 chương

69 chương

39 chương
Những bộ truyện có yếu tố khoa học bí ẩn.