Khoa Huyễn hoàn (full)

Tận Thế Đệ Nhất Công Hội

72 chương
Thế Giới Song Song

6 chương
Một Cuộc Gặp Gỡ

6 chương
Tiểu Binh Truyền Kỳ

239 chương
Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông

449 chương
Ngày Tàn

99 chương
Thế Nào Là Nhân Vật Phản Diện?

348 chương

67 chương

118 chương

135 chương

117 chương

32 chương

16 chương

129 chương

159 chương

180 chương

74 chương
Những bộ truyện có yếu tố khoa học bí ẩn.