Khoa Huyễn hoàn (full)

Hàm Quang

67 chương
Tôi Nấu Ăn Khắp Các Vì Sao

118 chương
Trùng Sinh Trò Chơi Tận Thế

135 chương
Bóng Hình Tội Lỗi

117 chương
Giết Chết Thần Tượng (Kill Idol)

32 chương

16 chương

129 chương

159 chương

180 chương

74 chương

433 chương

1350 chương

79 chương

2383 chương

54 chương

38 chương

559 chương
Những bộ truyện có yếu tố khoa học bí ẩn.