Truyện Đô Thị

Thắt Lưng Hoa

66 chương
Bác Mệnh Tư Thời

8 chương
Bạn Trai Siêu Có Tiền

14 chương
Bé Cưng Muốn Ly Hôn

53 chương
Xin Hãy Bên Anh Lần Nữa

52 chương
Cola Không Đường

6 chương

4 chương

23 chương

39 chương

41 chương

68 chương

10 chương

12 chương

20 chương

33 chương

53 chương

16 chương

4 chương

10 chương

9 chương

5 chương

38 chương
Những truyện có nội dung chủ yếu diễn ra trong môi trường đô thị hiện đại.