Truyện Đô Thị

Lâm Chí, Hẹn Gặp Anh

11 chương
Em Nói Xem Có Trùng Hợp Không?

81 chương
Không Còn Háo Hức

39 chương
Nếu Ánh Trăng Có Thể Quay Lại

45 chương
Dư Âm Vẫn Còn Thoảng Bên Tai

70 chương
Bất Công

30 chương
Học Sinh Tiểu Học Tán Gái Thế Nào?

5 chương
Điệu Valse Của Thiên Nga Đen

4 chương

6 chương

3 chương

7 chương

19 chương

54 chương

4 chương

10 chương

77 chương

13 chương

19 chương

10 chương

82 chương

90 chương

12 chương

3 chương
Những truyện có nội dung chủ yếu diễn ra trong môi trường đô thị hiện đại.