Truyện Đô Thị

Mình Yêu Nhau Đi

58 chương
Chờ Anh Đến Cùng Gió

62 chương
Đại Ca Không Cô Đơn

9 chương
Yêu Em Tự Khi Nào

89 chương
Gió Nổi Lên Rồi - Triều Lộ Hà Khô

4 chương
Trọng Sinh Trở Thành Phu Nhân Của Hàn Thiếu

88 chương

106 chương

84 chương

90 chương

52 chương

48 chương

27 chương

58 chương

150 chương

38 chương

27 chương

40 chương

78 chương

92 chương

5 chương
Những truyện có nội dung chủ yếu diễn ra trong môi trường đô thị hiện đại.