Truyện mới cập nhật

Kem Vani Vị Socola

37 chương
Có Anh Như Có Ánh Mặt Trời

77 chương
Em Nghĩ Mình Chạy Đi Đâu?

27 chương
Không Đoán Được

7 chương
Tiên Tử, Xin Giúp Ta Trường Sinh

72 chương
Trên Trời Có Vệt Mây Trắng

60 chương

7 chương

76 chương

132 chương

117 chương

113 chương

50 chương

24 chương

93 chương

16 chương

36 chương

38 chương

35 chương
Danh sách truyện chữ được cập nhật (vừa ra mắt, thêm chương mới, sửa nội dung,..) gần đây.