Truyện mới cập nhật

Cố Tổng Chúng Ta Ly Hôn Đi

235 chương
Cuộc Hôn Nhân Lầm Lỗi

56 chương
Nam Phụ Tâm Cơ Lỡ Thích Tôi Rồi

42 chương
Hợp Đồng Hôn Nhân: Vợ Ơi, Anh Yêu Em

39 chương
Phong Tổng: Sủng Thê Trọn Kiếp

68 chương
Lời Nói Dối Đau Thương

40 chương
Tôi, Ngũ Hành Thiếu Đạo Đức

51 chương
Tiểu Thanh Mai Trong Truyện Trời Giáng Nữ Chính

64 chương

55 chương

116 chương

50 chương

118 chương

23 chương

27 chương

42 chương

76 chương

48 chương

37 chương

30 chương

84 chương

254 chương
Danh sách truyện chữ được cập nhật (vừa ra mắt, thêm chương mới, sửa nội dung,..) gần đây.