Truyện mới cập nhật

Boss Phản Diện Điên Cuồng Yêu Em

52 chương
Ngỗ Tác Số Một Chiếu Ngục

20 chương
Tin Tức Tố Của Anh Ấy Thật Thơm

15 chương
Ngài Vệ Sĩ Không Xứng Chức

61 chương
Lông Xù Thì Có Ý Đồ Xấu Gì Đâu

61 chương
Song Hậu

9 chương
Sau Khi Dưỡng Thành Đại Nông Hộ

19 chương

90 chương

7 chương

16 chương

32 chương

22 chương

52 chương

145 chương

188 chương

67 chương

47 chương

159 chương

30 chương

35 chương

22 chương

11 chương
Danh sách truyện chữ được cập nhật (vừa ra mắt, thêm chương mới, sửa nội dung,..) gần đây.