Truyện mới cập nhật

Nam Phụ Bị Cưỡng Chế Yêu

32 chương
Kỹ Thuật Viên Mạnh Nhất Cổ Đại

24 chương
Khoan Đã, Kịch Bản Này Tôi Biết

17 chương
Một Kiếp Nghiệt Duyên

33 chương
Cậu Hai Nhà Họ Bùi

36 chương
Tương Phùng

39 chương
Khu Phố Đen

38 chương
Bạn Học Của Em Trai Là Sói

48 chương

27 chương

32 chương

27 chương

38 chương

22 chương

124 chương

81 chương

74 chương

147 chương

36 chương

131 chương

8 chương
Danh sách truyện chữ được cập nhật (vừa ra mắt, thêm chương mới, sửa nội dung,..) gần đây.