Truyện mới cập nhật

Sống Lại Khi Mới Vừa Nhập Chức

413 chương
Tôi Cùng Ánh Trăng Sáng Của Tra Công HE Rồi

34 chương
Thần Khúc

37 chương
Sống Lại, Ta Cảm Thấy Chính Mình Thật Ngon Miệng

132 chương
Đưa Cho Lão Đại Tàn Tật Ấm Áp

35 chương

8 chương

37 chương

45 chương

22 chương

32 chương

14 chương

81 chương

25 chương

40 chương

30 chương

68 chương

43 chương
Danh sách truyện chữ được cập nhật (vừa ra mắt, thêm chương mới, sửa nội dung,..) gần đây.