Truyện mới cập nhật

Hắc Ám Vinh Quang

22 chương
Người Tình - Mỹ Huyền

109 chương
Song Trùng

276 chương
Anh Là Biển, Em Là Trăng

80 chương
Em Là Hũ Mật Của Anh

112 chương
Người Tình Của Lý Tổng

375 chương

55 chương

42 chương

57 chương

70 chương

208 chương

125 chương

74 chương

53 chương

56 chương

27 chương

34 chương

325 chương
Danh sách truyện chữ được cập nhật (vừa ra mắt, thêm chương mới, sửa nội dung,..) gần đây.