Truyện BJYX

[BJYX] One Inch Closer

19 chương
[BJYX] Đoá Nhài Nhỏ

10 chương
[BJYX] Phố Thiệp Hồng Và Anh

4 chương
[BJYX] Lỡ Để Crush Biết Mình Thích Cậu Ấy Mất Rồi

2 chương
[Bác Chiến] [Vũ Cố] Xoay vòng

16 chương
[BJYX] 0805 - Sinh Hạ

3 chương
[Bác Chiến] Sâu Sắc

26 chương

67 chương
Tổng hợp những bộ truyện, fanfic hay về couple Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến (BJYX).