Truyện Xuyên Không

Sự Phản Kích Của Nữ Chính Truyện Ngược

10 chương
Mộng Hoàng Đế

29 chương
Hồ Ly Tinh Có Eo Thon Nhỏ

24 chương
Lục Dã Tiên Tung

69 chương
Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân

214 chương

48 chương

57 chương

0 chương

8 chương

200 chương

11 chương

18 chương

11 chương

61 chương

4 chương

23 chương

16 chương

63 chương
Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.

Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.