Truyện Xuyên Không

May Mắn Gặp Nàng

18 chương
Hệ Thống Nghịch Tập Của Nữ Phụ

85 chương
Tương Lai Có Mình

4 chương
Một Cái Bug Chỉ Muốn Sống Sót

19 chương
Vô Ưu! Ta Đói Bụng Rồi!

116 chương

40 chương

77 chương

131 chương

100 chương

45 chương

109 chương

49 chương

16 chương

60 chương

96 chương

23 chương
Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.

Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.