Truyện Xuyên Không

Căn Cứ Nông Học Số Chín

200 chương
Từ Nông Nô Đến Đại Lãnh Chúa

93 chương
Khuynh Quốc Nương Tử Ta Từ Nơi Khác Đến

85 chương
Nàng Dâu Nhà Họ Lý

67 chương
Siêu Năng Hack Thuật

74 chương
Thiều Hoa Túc Duyên

37 chương
Ngày Nào Cũng “Chiến” Với Nam Chính

30 chương

72 chương

7 chương

24 chương

40 chương

21 chương

57 chương

15 chương

17 chương

5 chương

199 chương

46 chương

45 chương

4 chương

10 chương

15 chương
Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.

Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.