Truyện Xuyên Không

Ăn Hết Giới Giải Trí

156 chương
Kiếm Tiên Là Bạn Trai Cũ Của Ta

96 chương
Nữ Phụ, Hôm Nay Phải Rời Đi

9 chương
Thần Điêu Hiệp Nữ

56 chương
Xin Chào - Ta Đây Là Nữ Phụ

106 chương
Hàng Long Quyết

44 chương

104 chương

33 chương

58 chương

5 chương

52 chương

18 chương

8 chương

153 chương

3 chương

17 chương

38 chương
Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.

Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.