Truyện Xuyên Không

Nữ Chính Đến Từ Đông Bắc

5 chương
Nữ Phụ Thế Thân Không Phải Người

25 chương
Ngự Tiền Nữ Quan

7 chương
Thế Thân AI Trúng Virus Chập Mạch

130 chương
Khắc Hoa Trên Giấy

6 chương
Gả Cho Baba Của Bạn Trai Cũ

89 chương
Bạn Trai Hoàng Đế Của Tôi

5 chương

30 chương

4 chương

43 chương

4 chương

4 chương

189 chương
Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.

Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.