Truyện Xuyên Không

Giấc Mơ Của Minia

11 chương
Trọng Sinh Làm Vợ Nam Chính

53 chương
Thế Gia Tử

119 chương
Lĩnh Hội 99 Nỗi Đau Trong Tình Yêu

19 chương
Ai Lại Đang Triệu Hoán Ta

4 chương
Cơm Ngon Không Sợ Quán Nhỏ

15 chương

136 chương

20 chương

62 chương

72 chương

113 chương

47 chương

11 chương

39 chương

29 chương
Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.

Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.