Truyện Xuyên Không

Tác Giả Trừng Phạt Cái Ác

7 chương
Toàn Thế Giới Tham Gia Trò Chơi Sinh Tồn

23 chương
Hàn Dạ Tinh Lai

9 chương
Thiên Đạo Giáng Lâm

32 chương
Xuyên Thời Gian Để Gặp Tân Lang Như Ý

29 chương

10 chương

14 chương

5 chương

93 chương

36 chương

3 chương

69 chương

110 chương

20 chương

31 chương
Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.

Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.