Truyện Xuyên Không

Mang Thai Với Cha Của Vai Ác

60 chương
Tình Yêu Của Hoàng Hậu Xixi

32 chương
Tẩy Duyên Hoa

31 chương
Ta Không Muốn Đăng Cơ

5 chương
Cùng Nam Thần Xuyên Không Thành Nữ Phụ

22 chương
Công Việc Của Thế Thân Bạch Nguyệt Quang

10 chương

10 chương

21 chương

19 chương

20 chương

4 chương

22 chương

15 chương

43 chương

4 chương

5 chương
Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.

Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.