Truyện Khác

Sứ Mệnh Phù Thủy

30 chương
Khi Dazai Trở Thành Saniwa

10 chương
Tiếng Thét Của Người Câm

5 chương
Đường Xưa Mây Trắng

82 chương
Vương Quốc Huyết Mạch

119 chương
Hữu Thỉnh Tiểu Sư Thúc

11 chương

24 chương

23 chương

154 chương

884 chương

27 chương

101 chương

19 chương

40 chương

45 chương

131 chương

12 chương

20 chương

63 chương

316 chương

39 chương

24 chương
Những truyện không thuộc những thể loại đã có ở Truyện Full sẽ "được" nhét vào đây.