Truyện Trọng Sinh

Đích Thê Tại Thượng

200 chương
Thanh Hoa Bắc Đại

15 chương
Vi Phu Không Hưu Thê

61 chương
Khí Nữ Mãn Thích

172 chương
Ngai Vàng Không Bằng Dưỡng Muội

89 chương
Không Yêu Hoàng Thượng Để Giữ Bình An

6 chương

175 chương

135 chương

27 chương

70 chương

75 chương

171 chương

88 chương

56 chương

63 chương

98 chương

173 chương

135 chương

89 chương

34 chương

70 chương
Đây là thể truyện có nhân vật chính vì một lý do nào đó mà được sống lại sau khi chết đi, thể loại này thường kết hợp với thể loại xuyên không.