Truyện Trọng Sinh

Sủng Thê Có Độc

21 chương
Ánh Trăng Sáng Của Đại Lão Nói Lắp

12 chương
Xuyên Nhanh: 99 Phương Thức Xử Lí Boss

7 chương
Đơn Phương Được Đền Đáp

44 chương
Trọng Sinh Quân Hôn

11 chương
Kiến Long

129 chương
Thứ Thuộc Về Tôi

20 chương
Quấy Rầy Cái Chết

53 chương
Loạn Thần

22 chương
Dục Tiên Đồ

156 chương

51 chương

13 chương

10 chương

22 chương

54 chương

20 chương
Đây là thể truyện có nhân vật chính vì một lý do nào đó mà được sống lại sau khi chết đi, thể loại này thường kết hợp với thể loại xuyên không.