Truyện Trọng Sinh

313 chương

27 chương

119 chương

10 chương

25 chương

62 chương

7 chương

21 chương

39 chương

45 chương

6 chương

6 chương

3 chương

20 chương

17 chương

49 chương
Đây là thể truyện có nhân vật chính vì một lý do nào đó mà được sống lại sau khi chết đi, thể loại này thường kết hợp với thể loại xuyên không.