Truyện Trọng Sinh

95 chương

100 chương

30 chương

104 chương

147 chương

254 chương

94 chương

69 chương

35 chương

16 chương

94 chương

36 chương

85 chương

11 chương

15 chương

105 chương

34 chương

18 chương

5 chương

15 chương

34 chương

56 chương

45 chương
Đây là thể truyện có nhân vật chính vì một lý do nào đó mà được sống lại sau khi chết đi, thể loại này thường kết hợp với thể loại xuyên không.