Truyện Huyền Huyễn

Thuần Hoá

26 chương
Nam Chính Là Quỷ

6 chương
Thoát Khỏi Trái Đất

9 chương
Rút Thẻ Vô Tận, Mỗi Ngày Một Tỷ

154 chương
Phù Mộng Cựu Bút

6 chương
Làm Đại Ma Đầu Biến Thành Tiểu Khả Ái

103 chương
Ma Phi Khó Tán Tỉnh

75 chương

61 chương

29 chương

8 chương

5 chương

7 chương

12 chương

12 chương

7 chương

121 chương

4 chương

129 chương

127 chương

40 chương
Truyện có những yếu tố huyền bí, khoa học khó giải thích.