Truyện Huyền Huyễn

Học Viện Kinh Dị

7 chương
Dệt Mộng

14 chương
Có Một Con Rồng

45 chương
Nhị Long Diễn Hồ

5 chương
Chăn Gối Đêm Xuân

5 chương
Gia Đình Quỷ Dữ

4 chương
Giáng Sinh Kiếp

15 chương

5 chương

46 chương

5 chương

4 chương

20 chương

35 chương

7 chương

15 chương

1410 chương

213 chương

360 chương

30 chương

155 chương

40 chương

35 chương
Truyện có những yếu tố huyền bí, khoa học khó giải thích.