Truyện Võng Du

Chỉ Cần Anh Ấy Nói Thích Tôi

16 chương
Giới Giải Trí Kinh Hoàng

3 chương
Huyền Thoại Trở Về Từ Tương Lai

66 chương
Mau Xuyên: Nữ Phụ, Bình Tĩnh Một Chút

13 chương

15 chương

15 chương

26 chương

49 chương

43 chương

94 chương

55 chương

82 chương

144 chương

27 chương

22 chương

727 chương

27 chương

19 chương
Là thể loại truyện thuộc dạng khoa học viễn tượng, lấy bối cảnh thường là các game online trên mạng với công nghệ cao, hình ảnh chất lượng cao, kỹ xảo đồ sộ, mức chân thật cao, kỳ ảo, và tác giả của thể loại này thường rất giàu trí tưởng tượng :))