Truyện Cổ Đại

Sủng Thiếp Đông Cung

29 chương
Sen Tịnh Đế

3 chương
Tranh Diên

3 chương
[Ngôn Tình] Đổi Mệnh

5 chương
Đào Mồ

3 chương
Đính Hôn

157 chương
Cứu Vớt Thiếu Niên Tài Hoa Bạc Mệnh

114 chương
Xuyên Thư Như Mộng

29 chương
Sau Khi Bị Xà Xà Chăn Nuôi

190 chương

6 chương

6 chương

5 chương

14 chương

5 chương

5 chương

38 chương

10 chương

7 chương

5 chương

6 chương

3 chương

4 chương

30 chương

4 chương

3 chương
Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.