Truyện Đam Mỹ

Chờ Đợi Mây Về Phía Bắc

4 chương
Ước Niệm Sơ Khai

6 chương
Kẹo Táo Đường

8 chương
Có Lẽ Tôi Không Còn Là Người Nữa

10 chương
Quỷ Y

4 chương
Bình Sữa Của Người Yêu

5 chương

10 chương

12 chương

6 chương

17 chương

12 chương

152 chương

15 chương

14 chương

24 chương

7 chương

28 chương

12 chương
Là thể loại truyện tình cảm giữa nam và nam. Thường được gọi với các tên khác như yaoi, danmei, boy love (BL) hay male love (ML).