Truyện Đam Mỹ

[Bình Tà] Hóa Ra Anh Không Phải Gay

19 chương
[Bình Tà] Hà Xử Tương Tư

11 chương
[HP] Kết Thúc Luân Hồi

7 chương
Trải Nghiệm Hung Trạch

77 chương
Hương Sơn

14 chương
Lưỡi Dao Ngày Diệt Vong

151 chương

4 chương

5 chương

14 chương

100 chương

70 chương

11 chương

7 chương

97 chương

6 chương

7 chương

7 chương

4 chương

7 chương
Là thể loại truyện tình cảm giữa nam và nam. Thường được gọi với các tên khác như yaoi, danmei, boy love (BL) hay male love (ML).