Truyện Đam Mỹ

Thiên Tai Tận Thế Hành

5 chương
Toàn Bộ 10 Đồng

3 chương
Hảo Hữu

1 chương
Có Thích Khách!

8 chương
Câu Chuyện Ngọt Ngào Ở Nhà Ga

1 chương
Trạch Gia Nam x Ngự Trạch Nam

1 chương
Quà Sinh Nhật

1 chương
XX Đại Hiệp Và OO Giáo Chủ

1 chương
Khi Lưu Manh Gặp Vô Lại

9 chương
Bang Chủ, Ta Đói Bụng

6 chương

4 chương

27 chương

28 chương

22 chương

4 chương

3 chương

47 chương

6 chương

7 chương

34 chương

3 chương