Truyện Đam Mỹ

Tôi Nhìn Trúng Tử Thủ Của Ba Mình

4 chương
Lạt Mềm

12 chương
Sau Khi Mắc Bệnh Nan Y Ta Bạo Hồng Giới Giải Trí

5 chương
Song Cảnh Phá Án

12 chương
Vai Ác Mỹ Nhân Tổng Bị Áp

6 chương
Ảnh Đế Muốn Nuôi Vịt

16 chương
Hà Tì

27 chương
Vài Ba Chuyện Của Mỹ Nhân Công Và Nóng Nảy Thụ

5 chương

90 chương

4 chương

4 chương

10 chương

27 chương

3 chương

68 chương

13 chương

111 chương

7 chương

8 chương
Là thể loại truyện tình cảm giữa nam và nam. Thường được gọi với các tên khác như yaoi, danmei, boy love (BL) hay male love (ML).