Truyện Đoản Văn

Dứt Tình

3 chương
Thích Hay Không

4 chương
Không Cần Nói Thành Lời

4 chương
Tương Kiến Phi Hoan

3 chương
Có Câu Chuyện Nào Siêu Ngọt Ngào Không?

4 chương
Truyền Thuyết Bạch Long

15 chương
Thân Ta Tự Mang Vinh Quang Vô Hạn

4 chương
Là Ai Được Lợi Còn Chưa Biết Đâu

5 chương
Nhầm Lẫn Hoa Quỳnh

3 chương

17 chương

5 chương

9 chương

10 chương

3 chương

5 chương

155 chương

11 chương

4 chương

9 chương

12 chương

18 chương

8 chương

8 chương

8 chương
Truyện đoản văn là những truyện có nội dung ngắn, thưởng chỉ có một đến vài chương.