Truyện Đoản Văn

Người Còn Tỏa Sáng Hơn Cả Ánh Trăng Kia

10 chương
Ẻm Sẽ Chọn Rời Đi

23 chương
Tái Sinh Cùng Cô Em

10 chương
Phản Ứng Ngắt Quãng

5 chương
[Ngôn Tình] Năm Tháng

11 chương
Vĩnh Vô, Vĩnh Vô Đảo

8 chương

8 chương

10 chương

5 chương

3 chương

6 chương

7 chương

6 chương

10 chương

6 chương

9 chương

11 chương

9 chương

7 chương

15 chương

4 chương

11 chương

8 chương
Truyện đoản văn là những truyện có nội dung ngắn, thưởng chỉ có một đến vài chương.