Truyện Ngược

Hoa Lê Như Mộng

8 chương
Tình Uyên

13 chương
Chữa Lành Cho Em

30 chương
Ngang Tài, Ngang Sức

62 chương
Cuộc Hôn Nhân Đỏ Đen

38 chương
Đóa Hồng Bạc Mệnh

60 chương
Kết Thúc Bao Ân Oán

72 chương
Bảy Năm Tái Ngộ

28 chương

34 chương

52 chương

37 chương

29 chương

4 chương

28 chương

45 chương

26 chương

69 chương

12 chương

38 chương

13 chương

37 chương

6 chương

34 chương
Truyện ngược là thể loại truyện có những tình tiết khiến người xem xúc động mạnh, thường là tức giận, luyến tiếc thậm chí là ức chế thay cho nhân vật, khi mà họ bị hành hạ về mặt thể xác hoặc tinh thần.