Truyện Ngược

Công Chúa Nghịch Thiên

22 chương
Đầu Ngọn Gió

5 chương
Đánh Rơi Bà Xã

40 chương
Đông Chí Chưa Tới

32 chương
Giá Như Em Chưa Từng Yêu

50 chương
Tình Nhân Tự Ta Tu Dưỡng

110 chương
[BHTT] Thế Thân

37 chương

100 chương

61 chương

27 chương

7 chương

12 chương

7 chương

15 chương

44 chương

136 chương

5 chương

85 chương

66 chương

8 chương

39 chương

38 chương

74 chương
Truyện ngược là thể loại truyện có những tình tiết khiến người xem xúc động mạnh, thường là tức giận, luyến tiếc thậm chí là ức chế thay cho nhân vật, khi mà họ bị hành hạ về mặt thể xác hoặc tinh thần.