Truyện Hài Hước

Kiếm Tìm Thiên Sơn

97 chương
Khi Nam Thần Biến Thành Dưa Chuột

3 chương
Bác Sĩ Lục, Trả Đào Hoa Đây

55 chương
Thần Thú

10 chương
Nhiễm Sương

90 chương
Người Bắt Yêu

12 chương

45 chương

18 chương

66 chương

10 chương

4 chương

48 chương

100 chương

30 chương

99 chương

64 chương

72 chương

40 chương

99 chương

8 chương

8 chương
Những bộ truyện có nội dung hài hước, đem lại tiếng cười vui vẻ cho độc giả.