Sắc hoàn (full)

Bạch Tiên Sinh, Tôi Muốn Ly Hôn

86 chương
Cuộc Chiến Thượng Vị

151 chương
Song Sinh Hoán Đổi: Ngọt Ngào Riêng Em

83 chương
Giam Cầm Sinh Mệnh

52 chương
Khó Có Thể Khống Chế

36 chương
Chú Nhỏ

95 chương
Dưới Bóng Cây Sồi

458 chương

112 chương

4 chương

10 chương

5 chương

13 chương

46 chương

99 chương

141 chương

12 chương

25 chương

17 chương

28 chương

73 chương

61 chương
Những bộ truyện này thường có yếu nhạy cảm, cân nhắc trước khi xem.