Truyện Sắc

Vừa Yêu Vừa Sủng

58 chương
Dưỡng Thành Hoàng Hậu Nho Nhỏ

154 chương
Loạn Thần Dưới Váy

81 chương
Không Tránh Khỏi Rung Động

37 chương
Nhóc Thanh Mai

9 chương
Thần Thám Tinh Nghịch 2

5 chương
Ác Quả

14 chương
Yến Sơn Đình Ngoại

96 chương

60 chương

66 chương

50 chương

61 chương

47 chương

10 chương

162 chương

114 chương

60 chương

53 chương

36 chương

55 chương

193 chương

45 chương

82 chương
Những bộ truyện này thường có yếu nhạy cảm, cân nhắc trước khi xem.