Truyện Sắc

Đừng Thích Em Như Vậy

47 chương
Bệnh Trạng Yêu Say Đắm

14 chương
Nữ Sắc Và Ông Trùm

77 chương
Đào Lý

65 chương
Đẻ Thuê Cho Phương Thiếu

106 chương
Lọ Thuỷ Tinh

42 chương
Người Vợ Bí Ẩn Lục Thiếu Gia

70 chương
Thỏ Tuyết

7 chương
Chiếu Áng Mây Trôi

39 chương

28 chương

33 chương

67 chương

116 chương

87 chương

6 chương

57 chương

185 chương

37 chương

26 chương

20 chương

31 chương

49 chương

6 chương

15 chương
Những bộ truyện này thường có yếu nhạy cảm, cân nhắc trước khi xem.