Thông tin truyện

Thẩm Đường Châu

Thẩm Đường Châu

Tác giả:

Nguồn:

Monkeyd

Trạng thái:

Full
1  2 3 4 5 6 7 8  9 10
Đánh giá: 9.4/10 từ 10699 lượt
Team Tiểu Lạc Lạc

Văn án

Hoàng đế hỏi phụ thân ta đã đặt tên cho hai đứa song sinh chưa.

Khi biết vẫn chưa, Hoàng đế hào hứng nói để hắn đặt tên.

Cha ta: "Là vinh hạnh của thần." 

Hoàng đế nói: "Một đứa gọi là Thẩm Đường Châu, một đứa là Thẩm Duy Nhất, thế nào?"

Cha ta: "Chữ Châu là quốc họ, chỉ sợ con của thần không gánh nổi."

Hoàng đế nói: "Hoàng hậu tương lai, đảm nhận nổi."

Cha ta: "Thần sợ hãi."