Ngôn Tình hoàn (full)

Đại Thần Lấy Nhầm Nick Clone

59 chương
Cuộc Hôn Nhân Ngọt Ngào

69 chương
Mị Hoặc Vô Hình

50 chương
Phượng Hí Đông Cung

121 chương
Xà Quân Đùa Hậu

40 chương
Thượng Công Chúa

176 chương
Có Em Chung Đường

56 chương
Bộ Thiên Ca

65 chương

72 chương

88 chương

127 chương

9 chương

58 chương

7 chương

34 chương

79 chương

122 chương

63 chương

56 chương

105 chương

70 chương

173 chương
Truyện ngôn tình là thể loại truyện có những tình tiết chính thiên về lãng mạn, xuyên suốt qua mạch truyện chính là những sự kiện buồn vui của nhân vật chính trong tình cảm và nhân sinh.