Truyện Ngôn Tình

Thái Nhân Cách

5 chương
Qua 81 Nạn Mới Cưới Được Vợ

60 chương
Thích Em Thích Em Nhiều

35 chương
Cùng Mục Tiêu Phá Vỡ Quy Tắc

29 chương
Ép Hôn Được Chồng Như Ý

57 chương
1000 Tiếng Yêu

56 chương
Vạn Sinh Nhất Niệm

31 chương
Ép Hôn Cùng Tổng Tài Ác Ma

83 chương
Hai Kiếp Chuộc Tội

7 chương

11 chương

15 chương

39 chương

58 chương

67 chương

15 chương

68 chương

4 chương

88 chương

33 chương

70 chương

110 chương
Truyện ngôn tình là thể loại truyện có những tình tiết chính thiên về lãng mạn, xuyên suốt qua mạch truyện chính là những sự kiện buồn vui của nhân vật chính trong tình cảm và nhân sinh.